Eğitim Politikası

176878_B
Kitabın Adı : Eğitim Politikası
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/176878-Egitim-Politikasi-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786053180357
Kitap Hakkında : “Hayat ileri doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır.” diyor Kierkegaard. Son dönemde toplumsal yaşamın her yönünü etkileyen bir dizi yasal düzenleme yapıldı. Ancak üniversite ve eğitim kamuoyu genel olarak “sessizliğin dili” ile yanıt verdi. Üstelik kamuoyunda neredeyse bu sessizliğin bilgelik kadar akademik nezaket ve inceliğin sonucu olduğu yönünde bir görüş birliği oluşmak üzere. Bu durum başka bir açıdan örneğin “Siz ancak yanıtını bildiğiniz soruları işitirsiniz.” diyen Nietzsche’ye göre “kuzuların sessizliği” olarak da tanımlanabilir.

Bu kitap Eğitim Politikası başlığı altında yazılan ve sadece tanımlar, formüller eşliğinde “öngörüler” üreten kitaplara alternatif bir kitaptır. Özetle bu kitap hayata, insana ve gündeme dokunmadan bilgi üreten ve kendisi bu açıdan bizatihi “politik” olan eserlere yanıt vermeyi amaçlayan bilimsel bir perspektif sunmaktadır.

Sonuç olarak bu anlayışla eğitim kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmesine sunulan Eğitim Politikası kitabının akademik dünyadan gerekli ilgiyi göreceği beklenebilir. Umudu yeşertmek ve daha güzel bir Türkiye yaratmak isteyen herkese, bu arada eğitimcilere önerilir…

 

Yaşadığımız Dünya

117637_B
Kitabın Adı : Yaşadığımız Dünya
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/117637-Yasadigimiz-Dunya-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786053640653
Kitap Hakkında : Bu kitap, yaşadığımız dünya ve Türkiye üzerinde düşünmek isteyen okuyucular için yazılmıştır. Dikkatli okuyucu satır aralarını da okuyacağı için yaşamadığımız dünyaların da varlığını hissedecektir ve belki de insanlığın içinde bulunduğu yaşam koşullarını sorgulayarak daha insanca bir dünya arayışına katılacaktır.

Bir düşünür “Önemli olan çözümü değil, bilmeceyi kavramaktır” der. Buna göre ,nsan olmak, yanıtsız bile olsa yaşamın anlamı üzerinde düşünmek ve bu konuda cesaretle soru sormak demektir. Üstelik hiçbir bakış açısının ya da ideolojik reçetenin o çok bilinen kurtarıcı çözümlerine sığınmadan. Bütün bunların oldukça kapsamlı ve iddialı amaçlar olduğu söylenebilir.

Ayrıca insanoğlunun çoğunluğunun kullandığı ve o hep aynı yöne giden tek doğru yol alışkanlığından vazgeçemeyeceği de söylenebilir. Ama insanlığın özünde her zaman daha güzel bir dünya özleminin bulunduğuna inanmak da gerekir. Gerçekte insanlığın daha mutlu bir geleceğe ulaşması yönündeki umutlarımızın kaynağı da hepimizin yüreğinde çiçeklenmeye hazır bekleyen bu sevgi tohumlarıdır. Bu kitap işte böyle bir sevdanın ürünüdür.

 

Felsefe Düşünce Tarihi

100621_B
Kitabın Adı : Yaşama Sanatı
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/100621-Felsefe-Dusunce-Tarihi-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282623
Kitap Hakkında : Bu kitap, düşüncenin üzerinde düşünmek ve yaşamın güzelliklerine farklı pencerelerden bakmak için ayrıca insan olmanın mutluluğunu duyumsamak ve hayata yeniden gülümsemek için yazılmıştır. Bu nedenle okunmaya değer.

Gerçekten insan olmak da insanı anlatmak da zor bir iştir. İnsanın ne olduğu sorusunu St. Augustinus şöyle yanıtlıyor. “Bu soru bana sorulmadan önce yanıtını biliyordum ama artık bilmiyorum” Kitabın yazarı olarak ben de bu yanıta katılıyorum. Ayrıca böylesine önemli bir soruya kestirme yanıtlar vermek, konunun ciddiyeti ile bağdaşmaz. Üstelik bu soruya yanıt vermek bu denli kolay olsaydı elinizdeki kitabın yazılmasına gerek kalmazdı.

Kitabın her satırında ve satır aralarında bu soruya verilen farklı yanıtlara tanık olacaksınız. Bu yanıtlar, insanların en büyükleri olan filozofların düşünceleri beklentileri, umutları ve kaygıları ile yoğrulmuştur. Her biri insanın tanımlanması zor gerçekliğine; yalnızlığına, saldırganlığına, bilgeliğine, azizliğine ve günahkârlığına farklı pencerelerden bakmışlardır.

Bu yanıtlardan herhangi birinin doğru olduğunu düşünmek yerine, hepsinin gerçeğin bir yönünü aydınlattığını düşünmek, akla daha uygun görünmektedir. Sonuçta bu kitap herkesin kabul edeceği ortak bir yanıta ulaşmak için değil (ki bu gerçekçi bir beklenti de değildir.) kendi varoluş biçimimizi ve doğamızı anlamak için okunmalıdır.

 

Yaşama Sanatı

101211_B
Kitabın Adı : Yaşama Sanatı
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/101211-Yasama-Sanati-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282784
Kitap Hakkında : Bu kitap insan düşüncesinin ufuklarına doğru yapılan gizem-li bir yolculuğun öyküsüdür. En eski mitolojik anlatılardan gü-nümüz sanat ürünlerine dek yaşamı ve insanı konu alan onlarca başyapıttan damıtılmış bir sevda öyküsü. Buna insanın varolma sevdası da denebilir.

Zor, acılı, keyifli, alaycı, içtenlikli, onurlu, korkusuz ve şiirsel bir dille anlatılmış bir öykü… Ya da şöyle diyelim: İnsana, varolma sanatını insanca anlatan bir insanlık manifestosu. Bu kitabı okurken Yunus’un yanık sevdalı sesini duyacaksı-nız, Prometheus’un yaktığı insanlık ateşiyle aydınlanacak, Apollon ile aşkın umarsız yalnızlığını duyumsayacak ve Ni-etzsche ile uçurumlara yuvarlanacaksınız. Sonra Miller’ın Satıcı-nın Ölümü adlı ürünüyle gerçekte ölenin hepimizin içinde yaşa-yan pazar karakteri olduğunu hissedecek, Tolstoy’un, Spinoza’nın, Sokrates’in onurlu yaşamları ve sevgi dolu sesleriy-le ürperecek, Kafka ile soğuk, ayrıksı duygularla sarsılacak, Dostoyevski ile içinizdeki insanın avazı çıktığı kadar bağırdığını duyacaksınız. Sakın susturmayın içinizde konuşan o gerçek insa-nın sesini.

O size yeraltından, yani insanlığın unutulduğu ve insanın “yurtsuz” olarak yaşadığı gerçek dünyadan söz edecek. Kendini arayan insanın en çocuksu, en bilgece, en dokunaklı sesidir onun sesi… Chaplin ile gülerken, Fellini ile kanınızın donduğunu hissedeceksiniz. Balzac sizi acı acı düşündürürken, Buddha o bilge bakışlarıyla size sessizliğin diliyle seslenecek. Bütün bunlara hazırsanız (ki bu sözün anlamı insan olma gerçeği ile yüzleşmek istiyorsanız demektir) okuyun bu kitabı. Yoksa size ağır gelir, kalkamazsınız altından. Çünkü zor iştir insanca yaşamak ve varolmak. Sevgiyi yitirmiş, yaşamın gayya kuyusuna düşmüş, tüketim toplumunun tükenmiş insanlarına göre değildir bu kitap.

Özetle baştan aşağı insan olma sevdasını anlatmayı amaçla-yan bu kitap, sizi bütün zamanlarda ve kültürlerde yeni bir kim-likle yolculuk yapmaya çağırıyor. Bugünü daha iyi anlamak ve insanca yaşamak için, felsefe, psikoloji, kamu yönetimi, antropo-loji, sosyoloji gibi disiplinlerin prizmasından roman, şiir, deneme, hikâye, film, mitoloji vb. sanat ürünlerini, üstelik onlarcasını bir arada yeniden yaşamak ister misiniz? Dağların doruklarından, denizlerin derinliklerine düşmek ister misiniz? Kanatlanıp uçmak, yaşadığınız dünyayı örneğin bir de O. Wilde’in Mutlu Prens’i gözüyle görmek ister misiniz? O arada içinizde bir yer kanarsa sakın bastırmayın; bırakın kanasın, o insanı var eden tek şeyin, yüreğin yarasıdır.

Kahkahalarla güleceğiniz bölümleri okurken de gülmemezlik etmeyin lütfen. Çünkü gülmek, ağlamak kadar doğal ve insani bir tepkidir. Bütün bunlar her şeyden büyük olan tek şey adına, sevgiyle yeniden aydınlanarak insanca varolmak içindir. Sizce yaşamak buna değmez mi? Bunun için de insanı o unutulmuş topraklarda aramak ve onun sevgi dolu özünü yeniden keşfetmek zorundayız. Başka türlü yaşayamayız. Üstelik içinde yaşadığımız teknoloji faşizmi bizi her gün daha çok kirletiyor ve bu insanlık arayışını içinden çıkılmaz bir labirente dönüştürüyor. Evet tam şimdi, yarın değil hemen şimdi. Lütfen ayağa kalkın ve gücünüzün yettiği kadar direnin, avazınız çıktığı kadar bağırın. İçinizdeki insanı konuşturun artık. Göreceksiniz dağ pınarları gibi çağlayacak, çoğalacak, ışıldayacaksınız ve en azından kendinizi kurtaracaksınız ki bu kendimiz ve insanlık adına yapabileceğimiz en büyük iştir.

İçinizdeki çocuğun “Kral Çıplak” diye bağırdığı an yüreğiniz başka yüreklerde atmaya başlayacak, sesiniz başka seslere karışacaktır ve dünyada sevgi adına yaşayan insanların da hâlâ var olduğunu göreceksiniz. Bu kadarını esirgemeyelim birbirimizden olur mu?

Sevgilerimle. Ayhan AYDIN Aralık 2009

 

Eğitim Hikâyedir

51981_B
Kitabın Adı : Eğitim Hikâyedir
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/51981-Egitim-Hikayedir-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282425
Kitap Hakkında : Niçin çalışıyoruz? Nasıl yaşıyoruz ve nasıl bir eğitim alıyoruz? Bunlar insanın belki de kendine her gün sorması gereken sorular arasındadır. Ayrıca eğitim daha güzel bir Türkiye ve dünya yaratma amacına ne ölçüde hizmet ediyor? Acaba belli, kalıplaşmış görüşleri, basının klişelerini, toplumsal dedikoduları ve magazin haberleriyle dolu sosyal yaşam, insanın gelişmesi için yeterli midir?

Eğitim sistemi kişinin vicdan ve karakter gelişimini sağlamak adına insancıl bir felsefi temele ve içeriğe sahip midir? Başka bir anlatımla, sadece çoğunluğun görüşlerini değil, kendi görüşlerine bile, tümüyle katılmayan bağımsız ve özgür karakterli insanlar mı, yoksa sosyal köleler mi yetiştiriyoruz? Tek doğru yanıtlı testler gibi ahlâki doğruları da, içi boş, retorikler şeklinde aktarmak kişinin düşünsel ve duygusal gelişimine ne ölçüde katkı sağlayabilir? Özetle birine dansın kurallarını öğreterek onun iyi bir dansçı olmasını sağlayabilir misiniz?

Ya da şöyle diyelim nezaket kurallarını çok iyi bilen biri, gerçek yaşamında da yeterince nazik bir insan mı olur? Aynı durum futbol, yüzme ya da aklınıza gelen herhangi bir etkinlik için de geçerli olabilir. Demek ki futbolun kurallarını bilmekle iyi bir futbolcu olmak çoğu kez aynı anlama gelmeyebiliyor. Buna göre eğitim, her şeyden önce empatik, farkındalık, duyarlık, sevecenlik, nezaket, hoşgörü, anlayış ve sevgi gibi duygusal dönüşümleri kazandırma amacına dönük örüntülerden oluşmalıdır. Bu bağlamda hikaye insanların içinde yaşadıkları hayata ve kendilerine bakabilecekleri bir aynadır.

Gerçekte hikayenin insanoğ-lunun bütün bilgeliğini, örtülü ya da açık hastalıklarını yansıtan gizemli bir gücü vardır. Bu nedenle eğitim bir bakıma hikaye anlatma ve anlama sanatıdır. Bu kitap dünya edebiyatının en seçkin ve en unutulmaz bir dizi hikayesinin zamanın acımasız çarkları içinde yok olmasına yüreği dayanmayan insanların ortak çabalarının ürünüdür. Kitapta yer alan hikayeler, zaman zaman gözlerinizi yaşartacak, yüreğinizi burkacak, acı acı güldürecek ve düşündürecek niteliktedir.

Bu amaçla farklı ülke edebiyatlarından örnekler bulunması kadar farklı konu ve anlatım tarzlarına sahip hikayelere yer verilmesi için özen gösterilmiştir. Sevgi, erdem, hoşgörü, dostluk, aşk, onur, bilgelik, sadakat, vefa, şefkat gibi temalar üzerine kurulu hikayelerin öncelikle vicdan ve karakter eğitimi bağlamında katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Eğitimcilerin yanı sıra, öğrencilerin ve anne babaların başucu kitabı olacak özellikler taşıyan ürünün, eğitim dünyasından hak ettiği karşılığı alması beklenmektedir. Kitapta yer alan bütün hikayeler sunulurken, kısaca yorumlanmış ve satır aralarını da okumasını bilen okuyucu için ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Gerçi her kitabın iki yazarı olur; biri kaleme alan, biri de okuyan kişidir. Bu nedenle okuyucularımızın yapacağı özgün değerlendirmelerin, yaptığımız yorumlardan bağımsız olması ve bizi yeni ufuklara taşıması en büyük dileklerimizden birisidir.

Bu bağlamda kitabın her tür yorum, görüş ve önerilerinize içtenlikle açık olduğunu belirtmek isterim. Böylece yeni bir tarz ve biçim anlayışıyla sizlere sunulan bu kitap ve benzerlerinin geliştirilerek eğitim dünyamıza kazandırılması sürecine de katkı sağlamış oluruz. Başka bir anlatımla bu kitabın yazılma amacını tek bir cümleyle söylemek gerekirse, kendi hikayeleri olmayan ve hikaye kullanmayı bilmeyen bir eğitim sisteminin ruhsal, düşünsel ve duygusal açıdan olgunlaşmasının çok güç olduğu gerçeğine dikkat çekmektir.

Bu noktada hikayelerin yanı sıra eğitimcilerimizin kaleme alacakları anılar, örnek olaylar ve itiraflar eğitim dünyamızı daha da zenginleştirecektir.

 

Eğitim Sevgidir

101210_B
Kitabın Adı : Eğitim Sevgidir
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/101210-Egitim-Sevgidir-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786054282777
Kitap Hakkında : Bu kitap, Sevginin anlamını bilen ve yaşamı güzelleştiren gerçek insanlara adanmıştır. Yaşamın sonunda ölümden başka hiçbir kesinlik yoktur. İnsan olmak bir bakıma bu acı gerçeği bilerek yaşamaktır. Bu konuda “Yaşayacağım ve öleceğim sonunda yaşadığıma ilişkin bir kanıt bile olmayacak,” diyor Jaspers.

Bu sözün bir bölümü herkes için doğrudur ancak bazı insanlar yaşadıklarına ilişkin kanıtlar bırakırlar geride ve onlar bu nedenle hiçbir zaman ölmezler… Onlar sevmeyi, sevilmeyi bilen insanlardır. Fiziksel yok oluşlarının ardından insanların belleklerinde ve yüreklerinde yaşamaya devam ederler. Yaşamın anlamını sevgide bulan bu insanlar gerçekte insanlaşma sürecinin doruğuna çıkmış kişilerdir.

Mantıksal olarak insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet vb. değişkenler açısından hiçbir üstünlük söz konusu olamaz. İnsanlar arasında tek bir farktan söz edilebilir; bu fark kendini, insanları ve yaşamı sağlıklı bir biçimde sevebilme becerisi ile ilgilidir. Gerçekten bazı insanlar yaşamı bir armağan gibi algılayıp bütün güçleriyle hayata katılırken, diğerleri dünyayı güzelleştiren değerlere saldırmaya ve yaşamın içini boşaltmaya çalışırlar.

Oysa dünya bizim evimizdir ve yaşam hepimizindir. Bu kitap sevgiyi anlatmaktadır… Yalın, esprili, şiirsel bir dille… Sevgiyi, yaşamı ve onu var eden insanı… Sevgi adına yaşanan sevgisizlikleri ve yalancı sevdaları… İnsanı yok eden, onu bir “şey”e dönüştüren çağdaş popüler kültürü. Annebaba, çocuk sevgisinden, gerçek insan, din, Tanrı ve yurt sevgisine dek her şeyi. Yaşamını, sevginin ve insan olma gerçeğinin üzerinde düşünmek isteyenlere önerilir.

Başka bir anlatımla bu kitap mutluluğun ve sevginin reçetesini arayan insanlar için yazılmamıştır. Ayrıca sevginin bir reçetesi ya da formülü yoktur. Ancak yaşamımızı sevgiye adamalıyız çünkü eğitim sevgidir… Yaşamak ve sevmek, çocuksu bir duyarlılık ve masumiyetle yaşamak ve sevmektir. Hepsi bu kadar.

Özetle bu kitapta sevgi olabildiğince geniş bir felsefi ve psikolojik referans çerçevesi içinde anlatılmış ancak tanımlanmamıştır. Her kitabın iki yazarı olurmuş; biri yazar, diğeri okuyucu. Tanımlar (mutlaka gerekiyorsa) yaşamın içinde aranmalıdır. Ben yazar olarak sadece sevgiyi ve sevgi adına dayatılan sahte sevdaları yazdım ve bu bağlamda sevgiyi gölgeleyen ve yaşamı kirleten önyargıları…

Çünkü kendimi yaşama ve insanlara karşı borçlu hissediyorum. Bu kitabı bu gönül borcumun bir kısmını ödemek için yazdım. Sevgiyi ve yaşamı savunmak için… Sevgilerimle… Aralık 2009 Ayhan Aydın

 

Sınıf Yönetimi

10118_B
Kitabın Adı : Sınıf Yönetimi
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/10118-Sinif-Yonetimi-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786055885083
Kitap Hakkında : Yazarın en büyük mutluluğu kitabın eğitim bilimleri ve öğretmenlik programlarının en stratejik alanlarından biri olan Sınıf Yönetimi alanında bir referans kitabı haline gelmiş olmasıdır.

Birçok akademisyen ve araştırmacının yeni ürünler verme sürecinde yararlandıkları bu eserin ayrıca gerçek bir sevgi mesleği olan öğretmenlerin el kitabı olma niteliğini sürdürmesi dileğiyle…

Sınıfta öğretim ortamı, zaman yönetimi, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi, davranış yönetimi, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-veli iletişimi gibi özgün bölümler içeren kitap aynı zamanda ilginç ve düşündürücü örnek olaylarla zenginleştirilmiştir.

 

Eğitim Psikolojisi

10117_B
Kitabın Adı : Eğitim Psikolojisi – Gelişim, Öğrenme, Öğretim
Yayınevi : Pegem Akademi
Satış Sitesi : http://www.pegem.net/kitabevi/10117-Egitim-Psikolojisi-Gelisim-Ogrenme-Ogretim-kitabi.aspx
ISBN Nu : 9786058558090
Kitap Hakkında : Gelişme ve öğrenme, yaşamın birbirinden ayrılmaz nitelikte iki temel boyutunu oluşturur. Başka bir anlatımla bu iki sözcük, insan yaşamının en özlü anlatımıdır. Yaşam, insanın doğumdan başlayarak ölümüne dek kendi iç dünyasında ve onu çevreleyen dış dünyada yaptığı yolculuğun adıdır.

Bu güzel, acılı ve gizemli yolculuk, her zaman daha mutlu ve üretken bir varoluş biçimine ulaşmak amacıyla yapılır. Ancak yaşam yolcularının tümü, sevgi ve güvene, başka bir deyişle mutluluğa ulaşamazlar. Çünkü çoğu kez yaşam adına bize dayatılan dar görüşlülük, katı kuralcılık ve bencilliktir.

Kendi gerçeğimize ve özgün doğamıza yabancılaşmayı tanımlayan bu çürüme süreci, bizi yaşamaktan alıkoyar. Oysa yaşamak, hemen yanımızda masum bir çocuk gülüşü sadeliğiyle, bize göz kırpmaktadır. Fakat gerçekte çocuksu bir coşku içinde yaşanması gereken yaşamı zorlaştıran, yine insanın kendisidir. İnsan yaşamın en yüce değer olduğunu unutursa, varlığını “büyük davalara” adar.

Yaşamın kendisine adanmamış bir yaşam ise, asla gerçek bir yaşam olamaz. Kitabı yazarken bilimsel gerçekliği yer yer romansı yer yer şiirsi bir anlatıya dönüştürerek aktarmaya çalıştım. Ya da şöyle diyelim; yüreğimle yazdım, beynimle yazdım… Kendimi yazdım… Veya sizi, yani insanları…