Özgeçmiş

Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri mezunu olan yazar, İngilizce ve Eğitim Bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüştür. Bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Aydın, bu dönem içinde bir yandan lisansüstü öğrenimini sürdürürken öte yandan M.E.B.’in çeşitli komisyon ve kurullarında görev almıştır. Doktora öğreniminden sonra Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde part-time öğretim elemanı olarak çalışmıştır.

Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan yazar, ayrıca Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı ve senato üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisini kısaca yaşam sever olarak tanımlayan yazarın 80 dolayında yayımlanmış makalesi, ayrıca ikisi araştırma kitabı olmak üzere (M.E.B. Merkez Örgütünde Yetki Devri Sorunu, Milli Eğitim Politikaları ve Şuraları) toplam 10 kitabı vardır.

Yayımlanmış kitapları şunlardır:

  • Sınıf Yönetimi
  • Eğitim Psikolojisi
  • Felsefe: Düşünce Tarihi
  • Eğitim Sevgidir
  • Yaşama Sanatı
  • Yaşadığımız Dünya
  • Hayat Neden Güzeldir
  • Eğitim Hikayedir (Derleme)
  • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (Ortak Yazarlı)

Yazar insana ve hayata ilgi duymakta ve bu alanlarda ürünler vermektedir.